O mnie

Foto: Tymon Markowski

Jestem pedagogiem, profesorem nauk społecznych, od zawsze związanym z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (wcześniej z jego poprzedniczkami: Wyższą Szkołą Pedagogiczną i Akademią Bydgoską).

Więcej informacji na mój temat znajdziesz pod adresem:

https://www.ukw.edu.pl/pracownicy/strona/roman_leppert/

Zapraszam również na mój facebookowy profil:

https://www.facebook.com/roman.leppert/

Zapraszam na internetową stronę czasopisma „Przegląd Pedagogiczny”, którego jestem redaktorem naczelnym:

https://przegladpedagogiczny.ukw.edu.pl/

oraz facebookową stronę tego czasopisma:

https://www.facebook.com/PP.UKW

Zapraszam również na facebookową stronę poświęconą blogowi „Wczoraj przeczytane”:

https://www.facebook.com/Wczoraj-przeczytane-100653888585817